Запрошення аудиторських фірм подавати тендерні пропозиції на проведення аудиту фінансової звітності NCA

Spółka Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami wskazanymi w załączonym dokumencie.